• Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök!

    070-323 60 93

TRÄDFÄLLNING

- AVANCERAD TRÄDFÄLLNING

Att fälla träd kan innebära en stor påföljd på marken, men samtidigt vara oundvikligt för att eliminera risker för omgivningen eller skador på intilliggande träd, eller för att slippa framtida kostnader. 

I de flesta fall har andra alternativ än trädfällning redan tagits med i beräkningen, innan beslutet om trädfällning fattats. 

Då ett sjukt eller dött träd är nyckfullt, så är det av yttersta vikt att trädfällning utförs av en kvalificerad trädfällare. Utöver säkerhetsrisken, så kan valet att fälla träd på egen hand också resultera i oförutsedda kostnader. 

Oavsett traditionell trädfällning eller avancerad trädfällning, så garanterar LH Trädvård AB ett kvalificerat arbete där utförandet sker med högsta säkerhet, och att trädfällningen sker snabbt och effektivt. Vi är också fullt försäkrade hos Länsförsäkringar

 

Trädfällning

Trädfällning från marken är oftast det lättaste och billigaste alternativet, men det är inte alltid möjligt. 

Om ett träd står trångt till mellan byggnader, elledningar eller annan växtlighet så krävs att trädfällningen sker sektionsvis. Våra klättrande arborister tar ned detta träd bit för bit, utan att utsätta omgivningen för skador. 

Avancerad trädfällning

LH Trädvård AB arbetar med trädfällning i alla former. Vår specialitet är svårtillgängliga träd och avancerad trädfällning med egna arborister.

Sektionsfällning tillämpas då ett träd står trångt till mot byggnader, ledningar eller annan växtlighet. Våra klättrande trädfällare kapar trädet bit för bit, uppifrån och ned. 

Ibland krävs att man hissar ner stocken när det inte finns någon plats nedanför.

 

Farliga träd bör åtgärdas

Skador på träd kan försvaga det och göra trädet farligt. En arborist kan besikta ett misstänkt farligt träd för en bedömning av skadans omfattning och eventuell åtgärd.

Det finns också svampar som äter träd inifrån, och som leder till att ett träd dör. Några vanliga förekommande är bla sprängticka och honungsskivling.

Avancerad trädfällning

Arborist

Arborister är specialiserade på alla typer av fällningar. Genom kunskap, utbildning, certifiering, och inte minst, erfarenhet och rätt verktyg till arbetet kan en arborist göra säkra beslut och analyser om trädets beskaffenhet.

Benämningen arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder träd.

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätorter, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. 

En arborists huvudsakliga uppgift är trädbeskärning, trädfällning och sektionsfällning, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.

Vid sektionsfällning kan en arborist ta ned ett träd i mindre bitar så att påverkan på omgivningen blir obefintlig, eller om det står byggnader eller annat nära trädet.

Träden sågas med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona.

En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och riskanalys är viktiga områden.

En arborist i LH Trädvård är utbildad samt innehar motorsågskörkort.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy