Trädsäkring

Ett träd som riskerar att falla, behöver inte alltid fällas.

En trädsäkring är ett bra alternativ till trädfällning om man vill behålla ett träd men är rädd för att det ska falla. LH Trädvård gör riskanalyser av träd.

Idag finns bra system för säkerställning av instabila trädkronor, men vi erbjuder också säkring av hela träd som förankras i marken, i berg eller andra träd.

Vi jobbar med jordankare som är som ett betongfundament som gjuts direkt i marken. Det enda som blir synligt är öglan där man fäster trädstabiliseringsrepet, som är ett UV-beständigt rep med ett bäst före-datum.

För att säkra hela träd så borrar vi även hål i berg där vi använder godkänt rostfritt gängat stål, rostfria öglor samt en särskild massa (Hilti) som säkrar stålet till berget.

Där vi borrar en meter ner i berget och fäster gängstål och öglor, kan vi lämna en garanti på 10 ton dragkraft per ögla.

För att uppnå samma säkerhet med jordankare, så behöver man flera gjutningar under marken. Alternativt kan man använda andra träd att säkra till (förutsatt att träden är av bra vitalitet och storlek).

I samband med kronstabilisering/trädsäkring gör en arborist oftast en viktreducering för att säkerställa att de mekaniska krafterna minskar innan man gör själva trädsäkringen.

Ring oss för en gratis trädriskanalys och offert 0703 – 23 60 93

 

Biologisk mångfald

Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Det programmet handlar om gamla, grova och ihåliga träd som är värdefulla för en mängd olika insekter, larver, mossa och svampar. Olika arter lever i och på olika delar av träden. Träden är också viktiga för till exempel fladdermöss. Orsaken till artrikedomen är framför allt att ett gammalt träd kan erbjuda en mängd olika mikromiljöer (mikrobiotoper). Trädet kan vara knotigt, ha skrovlig bark, håligheter, ha döda vedpartier. Dessa skyddsvärda träd är en bristvara i Sverige eftersom flera träd fälls eller dör än vad som hinner växa upp. Sett till norra Europa är vårt land ett av få som fortfarande har stora bestånd av dessa träd. Därför har Sverige ett internationellt ansvar för bevarandet av skyddsvärda träd (gamla, grova, ihåliga).

Alternativ till trädfällning är kronstabilisering, trädsäkring (berg, andra träd och mark) och ifall att risken är för stor så kan man fälla trädet men lämna kvar en så kallad högstubbe. När högstubbar ruttnar fungerar de som mikrobiotoper för insekter, svampar, larver och mossa. Detta gör i sin tur att man också får mer fågelliv på tomten.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy